Mededelingen - TransvaliaZW

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Mededelingen

Jaarvergadering 17 januari 2023

De volgende besluiten zijn met goedkeuring van de aanwezigen genomen o.a. door het verhogen van de energieprijzen.
  • contributieverhoging per seizoen 2023-2024 van 25,00 per lid (zowel senior- als jeugdleden)
  • verhoging consumptieprijzen per 1-1-2023 volgens prijslijst
  • investeren in duurzame energiebronnen zoals koel- en vrieskasten, zonneboiler, zonnepanelen en hybride ketel.
We hopen op begrip van deze maatregelen om een gezonde vereniging te blijven.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Geachte gast,

Op deze site alsmede op ons terrein en in de gebouwen ervan kunnen van u en uw gezelschap opnamen worden gemaakt. 

Deze opnamen kunnen op de website van de vereniging of in een ander verenigingsorgaan worden weergegeven. 

Zij zullen niet worden gebruikt voor commerciële of andere niet aan de vereniging gerelateerde doeleinden.

Bij het bezoeken van deze site en het betreden van ons terrein geeft u aan hiertegen geen bezwaar te hebben.

Bestuur TRANSVALIA ZW

-----------------------------------------------------------------

Gedragsregels TransvaliaZW

TransvaliaZW
  hanteert gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie. Daarom zijn door NOC*NSF gedragsregels opgesteld. De gedragsregels zijn van toepassing voor een ieder binnen de vereniging; sporters, leiders, trainers, technisch kader en bestuur. Wanneer de gedragsregels worden overtreden kan een tuchtprocedure met tuchtrechterlijke sancties volgen vanuit de sportbond. Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie. 
 
Definitie begrip seksuele intimidatie: 

1. Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, waaronder mede begrepen seksueel misbruik. 

2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten. 

 

Gedragsregels Begeleiders: 

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening. 

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook. 

7. De begeleider zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 

9. De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 

10. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken. 

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. 

gedragsrgels in de sport’, zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele intimidatie van NOC*NSF 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeugdsportfonds Rotterdam


Beste ouders/verzorgers van jeugdspelers,

Diverse leden maken gebruik van de regeling van jeugdsportfonds Rotterdam, om ook volgend seizoen gebruik te maken van die regeling verzoeken wij dit te regelen op school of via de maatschappelijk werk(st)er die dit ook in het afgelopen seizoen voor u geregeld heeft. Zegt deze regeling u niets maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen, dan kunt u op bijgaande site meer informatie vinden: www.jeugdsportfonds.nl/fonds/rotterdam/<http://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/rotterdam/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seizoen 2022-2023

29 mei 22:15  Normaal gesproken zou je blij zijn als je van de 4e klas naar de 5e klas zou gaan. Weer een stapje verder, een nieuwe uitdaging. Hoe anders is dat bij het voetbal? Van de 4e naar de 5e klasse heet “degradatie”. Een stapje terug in het voetbalpiramide gedrocht, de “ kelderklasse”. Het seizoen begon goed de eerste twee competitie wedstrijden werden glansrijk gewonnen, daarna is het team in een negatieve spiraal terecht gekomen die men niet meer te boven is gekomen blessures, schorsingen, vakanties en een smalle selectie waren hier debet aan. TransvaliaZW speelt volgend seizoen dan wel in de 5e klasse maar het blijft een fantastische club. Een club met hondstrouwe supporters, vrijwilligers en een warme sfeer. Uithuilen en opnieuw beginnen, nieuwe ronde, nieuwe kansen de bal is rond en het gras groen. Cliches, clichés, we gaan het meemaken! Een fijne zomer en voor degene die de club verlaten veel plezier bij je nieuwe vereniging. Met sportieve groet, K.L.Koek

42x gelezen

Onderhoud en vernieuwing velden

24 mei 14:15  Momenteel en de komende weken wordt er onderhoud gepleegd aan en rond de beide velden. Werkzaamheden: Inmiddels is veld 2 in onderhoud en zal met nieuw gras worden ingezaaid. NIET BETREDEN AUB! Vanaf 12 juni zal gestart worden met het vervangen van het kunstgras en het hekwerk op veld 1. De parkeerplaats zal worden omgeturnd tot een 'street soccer' veld, zodat de liefhebbers gedurende de zomerstop hun partijtjes kunnen blijven spelen. De verwachting is dat het nieuwe kunstgrasveld medio juli weer in gebruik genomen kan worden. Afhankelijk van de weergoden zal veld 2 medio augustus weer in gebruik genomen kunnen worden. Namens het bestuur, bedankt voor jullie berip.

97x gelezen

JO14-1 Kampioen

20 mei 18:30  JO14-1 is vandaag kampioen geworden! Namens de hele club, gefeliciteerd.meer »

63x gelezen

Geslaagd voor de KNVB opleiding Voetbalkadercoach (VKC)

20 april 12:30  Afgelopen week heeft ons jeugdcommissie lid Sharief William uit handen van de KNVB het diploma Voetbalkadercoach mogen ontvangen. Na een jaar van intensieve opleiding en praktijkopdrachten een resultaat dat de club helpt om de structuur binnen onze jeugdafdeling te verbeteren en de vaardigheden van onze jeugdtrainers en -coaches te ontwikkelen. De VKC is (mede)verantwoordelijk voor de belangen van het jeugdvoetbalkader (trainers en coaches) binnen de vereniging waarbij drie kerntaken centraal staan: het maken van een jaarplanning, het verzorgen van scholingen en het begeleiden van trainers en coaches tijdens trainingen en wedstrijden, zodat kinderen met plezier en in veilige omgeving kunnen voetballen. Hieraan zal Sharief in de praktijk, gediplomeerd en gemotiveerd, zijn bijdrage aan leveren. Namens het bestuur gefeliciteerd met dit positieve resultaat!!meer »

109x gelezen

Nieuw tenue zaterdag 2

3 februari 12:00  Zaterdag 2 speelt de 2e helft van het seizoen in nieuwe tenues dankzij sponsor 4-Elements Systeemtechniek. meer »

217x gelezen

Trainingspakken JO10

31 januari 21:45  JO10 heeft nieuwe trainingspakken gekregen van sponsor Maxx Logistics dankzij Ronald Rijke. meer »

192x gelezen

Andre Linger langer bij TransvaliaZW

26 januari 9:30  Trainer Andre Linger en verzorger Ron van der Laan zijn ook in seizoen 2023 – 2024 verbonden aan TransvaliaZW. Het bestuur van TransvaliaZW en de technische staf zijn overeengekomen dat zij ook volgend seizoen TransvaliaZW 1 zullen trainen, coachen en begeleiden. Naast Andre en Ron hebben ook grensrechter Rinus van het Geloof en elftalleider Patrick Turkenburg aangegeven om wéér een seizoen door te gaan. De ervaring en mensgerichte aanpak van de technische staf past prima bij de sfeer en doelen van de vereniging op het gebied van sportiviteit en duurzaamheid. Doorslaggevend hierbij is ook de samenwerking met onze vrijwilligers en spelersgroep waarbij sportieve ambitie, spelvreugde en duidelijke afspraken centraal staan. De verbintenis is gisteravond met een goed glas beklonken.meer »

153x gelezen

November heeft maar 30 dagen, maar dubbel wind en regenvlagen

11 november 18:45  “November heeft maar 30 dagen, maar dubbel wind en regenvlagen.” Pak je goed in met onze spelers en supporters sjaal! De “r” is weer in de maand en dat betekent dat wij allemaal wat extra warmte kunnen gebruiken rond het voetbalveld. Onze spelers- en supporters sjaals zijn daar een perfecte oplossing voor. Hoe leuk is het om als één team, één club bij de tegenstander aan te komen? Trotse supporters langs het veld omdat hun Transvaliaan met plezier bij onze club voetbalt. Met de komende feestdagen voor de deur is onze sjaal het perfecte cadeau voor elke gelegenheid dan ook. De sjaals zijn verkrijgbaar in de kantine en kosten €10.00. Pinnen of gepaste contante betaling is gewenst.meer »

205x gelezen

Jeugdspelers debuteren in het 1e

18 oktober 20:00  .meer »

334x gelezen

GEZOCHT

9 oktober 18:15  Het is jullie wellicht opgevallen dat onze kantine regelmatig gesloten is op de jeugdtrainingsdagen. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de kantine open willen houden. De werkzaamheden zijn het zetten van koffie voor de trainers en kleine verkoop zoals drank en snoep. Dit kan van 17.45 - 19.15 en/of van 18.45 tot 20.15. Samen zijn wij de club en wij willen iedereen een warme plek bieden tijdens de jeugdtrainingen. Doe je met ons mee? Meld je aan via jeugdzaken@transvaliazw.nlmeer »

229x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!