Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Contributie 2022/2023

TARIEVEN

CONTRIBUTIES VOOR HET SEIZOEN 2022 - 2023

INDELING

                ZONDER MACHTIGING PER JAAR

 

Senioren veld

€ 215,00

 

Senioren niet spelend, trainers

€ 110,00

 

Geboren in 2005/2006

€ 165,00

 

Geboren in 2007/2008

€ 155,00

 

Geboren in 2009/2010

€ 145,00

 

Geboren in 2011/2012

€ 135,00

 

Geboren in 2013/2014

€ 125,00

 

Geboren in 2015/2016

€ 115,00

 

Donateurs, minimaal

€  70,00

 

 

Bij zelfstandige betaling voor 1-9-2022 op NL64INGB0000659826 mag € 5,00 van bovenstaande bedragen worden afgetrokken.
Na 1-9-2022 wordt er een acceptgiro verstuurd met bovenstaande bedragen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10-12-19 heeft het bestuur o.a. besloten:

  • Overschrijven naar andere vereniging:
    -  vóór 15 juni, indien aan de voorwaarden en contributieplicht is voldaan;
    -  tussen 15 juni en 15 september: de helft van de contributie voor het nieuwe seizoen is verschuldigd;
    -  na 15 september: volledige contributie voor het nieuwe seizoen is verschuldigd;
  • Nieuwe inschrijvingen bij Transvalia ZW: Inschrijfgeld éénmalig € 25,00 en volledige contributie nieuwe seizoen.

Het contributiebesluit voor seizoen 2021-2022:

1. de inning van de contributie van de leden die al jarenlang via automatische incasso (in 2x) betaalden blijft onveranderd.
Er zijn geen nieuwe automatische incasso's meer mogelijk.
2. voor alle andere leden geldt:
acceptgiro via DOL voor het totale jaarbedrag (senioren 215,00) zodat voor 1e competitiewedstrijd begint alles betaald dient te zijn.

Deze regel geldt ook voor nieuw in te schrijven leden: pas als alles is betaald schrijven wordt het lid bij de KNVB ingeschreven.
In bijzondere (financiële) gevallen kan er met Dossier-Online (voor 15 september 2021) een regeling met duidelijke afspraken worden getroffen.

Jeugdsportfonds Rotterdam

Diverse leden maken gebruik van de regeling van jeugdsportfonds Rotterdam, om ook volgend seizoen gebruik te maken van die regeling verzoeken wij dit te regelen op school of via de maatschappelijk werk(st)er die dit ook in het afgelopen seizoen voor u geregeld heeft. Zegt deze regeling u niets maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen, dan kunt u op bijgaande site meer informatie vinden: www.jeugdsportfonds.nl/fonds/rotterdam/<http://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/rotterdam/

BOETES:
Betalingsverzoek zal in eerste instantie per TRANSVALIA ZW mail worden verzonden.

Bij ingebreke blijven zal via DOL acceptgiro met verhoging van € 7,00 worden verstuurd en bij 1e aanmaning eveneens € 14,00 aan administratiekosten. Vervolgens gaat bovengenoemd traject in.

TOT SLOT:
Bij verandering van adres, telefoon of email dient dit per mail aan de vereniging doorgegeven te worden. Een onjuist bij de vereniging bekend adres kan op hoge kosten komen te staan. Controleer bij twijfel dit de adminstratie en vraag een bevestiging.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!